اولین قدم نکشیدن سیگار است

[ad_1]

امروزه در جامعه افراد زیادی را میبینیم که به هر علت محرک خارجی از قبیل، احساس عصبانیت و یا اضطراب ویا احساس خوشی اولین قدم ان ها روشن کردن سیگار و پک زدن های عمیق به ان است.مصرف مواد مخدر صنعتی همراه با رشد صنعت و تکنولوژی در کشور جدا از تمام مشکلات جسمی که […]

[ad_2]

لینک منبع